De Com’Info, het gratis verenigingsblad van SV Contact, gaat over op een abonnementsstructuur. Het blad blijft gratis, maar je ontvangt het alleen als je op deze site aangeeft dit te willen.  Alle eerstejaars krijgen het blad sowieso tijdens hun eerste jaar en moeten daarna beslissen of zij het blad willen blijven ontvangen.
De Online Com'Info