wissel-av-banner

Op dinsdag 12 september zal het zeventiende kandidaatsbestuur na maandenlange voorbereiding het stokje overnemen van het huidige zestiende bestuur. Voordat deze opvolgers officieel zullen aantreden in hun nieuwe functies, zal het zestiende op deze AV voor de laatste keer in actie zijn wanneer het jaarverslag en de eindafrekening van 2016-2017 worden gepresenteerd. Hierna zal bestuur 2016-2017 gedechargeerd en bestuur 2017-2018 geïnstalleerd worden. Dit bestuur zal zich als volgt constitueren:

Voorzitter: Teuntje van der Horst
Secretaris: Simonette Zimmerman
Penningmeester: Iris de Vette
Commissaris Onderwijs: Nica Wijma
Commissaris Intern: Loes Rijntjes
Commissaris Extern: Sil van Dijk

Na een pauze en vertoning van de bestuursfilm zal het zeventiende bestuur der SV Contact het beleidsplan en de begroting voor jaar 2017-2018 presenteren. Tevens zullen de nieuwe Adviesraad en Kascommissie voorgesteld worden en zal hierover een stemronde plaatsvinden. Tijdens deze AV is er natuurlijk genoeg ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal.

De agenda voor deze AV, de notulen van de Verkiezings-AV, het jaarverslag 2016-2017, de eindafrekening 2016-2017 en de begroting 2017-2018 zullen jullie volgende week per mail ontvangen.

Wat: Wissel-AV
Wanneer: dinsdag 12 september
Waar: Aula Academiegebouw
Tijd: 19:00 inloop, 19:15 opening

38