Nederlandse Ambassade in Brussel - Stage bij de afdeling Politiek, Pers en Cultuur

Nederlandse Ambassade in Brussel - Stage bij de afdeling Politiek, Pers en Cultuur

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België is op zoek naar twee stagiairs voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021. We zijn specifiek op zoek naar stagiairs met affiniteit op tenminste één van de volgende werkterreinen van de ambassade: economie en handel, Belgische binnenlandse en buitenlandse (Europese) politiek, cultuur en communicatie. Beide stagiairs draaien volledig mee in de diverse werkzaamheden en teams van de ambassade in Brussel.

Disclaimer: Vanwege de vele onzekerheden en veiligheidsrisico's waardoor per 17 maart 2020 voor de hele wereld een reisadvies oranje of rood geldt, kunnen tot nader bericht geen nieuwe stages beginnen op posten. De aanvangsdatum en de duur van de stage zijn onzeker en afhankelijk van de geldende COVID-19-maatregelen in zowel Nederland als België. Afhankelijk van de epidemiologische situatie, kan de stage worden vertraagd, ingekort of geannuleerd of kan de stagiair(e) worden gevraagd voor een periode of voor een deel van de werkzaamheden vanuit huis of vanuit het departement in Den Haag te werken.

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Brussel behartigt de Nederlandse belangen in België en ondersteunt burgers, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties. Daarvoor onderhouden wij contacten met diverse instanties in dit land op het niveau van de federale, regionale en lokale overheden. De banden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België zijn bijzonder hecht. Onze lange gedeelde geschiedenis, de geografische nabijheid, en de mobiliteit van onze burgers maken dat op alle terreinen de contacten intensief zijn.


De ambassade vertegenwoordigt de gehele Rijksoverheid in België. Je werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar vanwege de nauwe samenwerking tussen beide buurlanden werk je samen met alle vakdepartementen in Nederland. De ambassade biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden die vaak samenhangen met actualiteit en politieke realiteit. Naast een aantal vaste werkzaamheden, biedt de stage ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

Omschrijving stage en leeropdracht

Taken omvatten onder meer:

 • assisteren van beleidsmedewerkers bij dagelijkse werkzaamheden;

 • dagelijkse monitoring van het Nederlands en Belgische nieuws, inclusief debatten en politieke besluitvorming op een breed terrein aan thema’s.

 • schrijven van conceptrapportages over relevante ontwikkelingen in België;

 • bijwonen van relevante bijeenkomsten en verslaglegging daarvan;

 • bijdragen aan de organisatie van evenementen en bezoeken;

 • voorlichting en advies geven aan organisaties, bedrijven en culturele instellingen die Nederlandse activiteiten in België willen uitvoeren;

 • bijhouden van de social media agenda, de culturele agenda en het creëren van content voor de sociale mediakanalen van de ambassade;

 • verbeteren en up-to-date houden van de website en sociale mediakanalen Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

  Leeropdracht:

 • Je wordt gevraagd om gedurende de stage onderzoek te verrichten binnen het werkterrein van de ambassade en daarover korte rapportages te schrijven.

  Profiel van de stagiair(e)

  De Nederlandse Ambassade in Brussel zoekt twee gemotiveerde, internationaal georiënteerde studenten. Sleutelwoorden zijn samenwerking en pro-activiteit. De stage betreft een meeloopstage, wat betekent dat binnen de kaders van de werkzaamheden op de ambassade maar beperkt gelegenheid is voor onderzoek of scriptie in het kader van een afstudeerproject.

  Wij vragen:

 • inschrijving bij een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de eindfase;
 • kennis van en aantoonbare ervaring met tenminste één van de werkterreinen van de ambassade;
 • politieke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn;
 • representativiteit, creativiteit, enthousiasme, resultaatgerichtheid, een ondernemende instelling en een grote mate van zelfstandigheid;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
 • goede kennis van het Frans is een pré;
 • basiskennis van standaard officeprogramma's;
 • goede kennis van sociale media;

Wij bieden:

 • een uitdagende stageplaats met een gevarieerd takenpakket binnen de afdeling economie of de afdeling politiek, pers en cultuur;
 • een kennismaking met het werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in het bijzonder dat van een ambassade;
 • een goede mogelijkheid om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt en je potentieel verder te ontwikkelen;
 • een maandelijkse stagevergoeding (zie hierover meer onder ‘Voorwaarden en vergoedingen’);
 • een laptop en werktelefoon gedurende de periode van de stage.


Voorwaarden en vergoedingen

 • Klik hier voor algemene voorwaarden en vergoedingen.

  Meer weten en/of solliciteren

  Kandidaten kunnen hun motivatiebrief en CV tot en met 8 juni elektronisch sturen naar bru-ppc@minbuza.nl o.v.v. ‘sollicitatie stagiair + je naam’. Belangrijk in uw sollicitatie is de onderbouwing van de wens om bij deze bilaterale ambassade stage te lopen.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/05/18/vacature

Onze sponsoren