Nieuws

Autoverzekering voor studenten

Autoverzekering voor studenten
Wanneer je als student op zoek bent naar een goede en goedkope autoverzekering zal de premie
hoger zijn dan je zou verwachten.
Een speciale studenten autoverzekering (https://www.diks.nl/autoverzekering/) is er niet. Toch is
het zeker mogelijk om als student een autoverzekering via Diks Verzekeringen
(https://www.diks.nl/) af te sluiten. Het moet alleen wel haalbaar zijn om naast een dure studie ook
een auto en autoverzekering te kunnen bekostigen. Daarnaast hebben studenten hun leeftijd niet
mee. Autoverzekeringen zijn voor studenten namelijk niet goedkoop. Dit komt omdat jongeren tot
24 jaar aanzienlijk meer moeten betalen voor een autoverzekering dankzij een premietoeslag.
Daarnaast worden er vaak extra eisen gesteld aan jongeren die een autoverzekering willen afsluiten.
Het is dus belangrijk om de verschillende autoverzekeringen goed met elkaar te vergelijken
(https://www.diks.nl/autoverzekering/vergelijken/) om een goede keuze te kunnen maken.

Premiebepalende factoren autoverzekering studenten
Een autoverzekering voor studenten tot 24 jaar is over het algemeen duurder dan voor studenten
van 24 jaar en ouder. Leeftijd is dus een factor die premiebepalend is. Uit statistieken blijkt dat
jongeren vaker schade veroorzaken en betrokken zijn bij een ongeluk. Zo valt het verschil in premie
te verklaren. Er wordt niet alleen naar leeftijd gekeken bij het bepalen van de hoogte van de premie.
De premie hangt ook af van het type auto en welk vermogen de auto heeft. Een nieuwe of
(duurdere) sportieve auto is voor jongeren vaak moeilijker te verzekeren.
Het aantal schadevrije jaren bepaalt mede de premie voor een autoverzekering. Zolang je geen
schades door eigen schuld indient op de autoverzekering bouw je schadevrije jaren op. Hoe meer
schadevrije jaren je opbouwt, hoe meer korting op de premie je krijgt. Voor studenten is de korting
door het opbouwen van schadevrije jaren meestal nog niet te merken. Jongeren hebben namelijk
weinig of nog geen schadevrije jaren opgebouwd. Zij lopen deze premiekorting dus mis.

Autoverzekering op naam ouders
Vaak denken jongeren die een autoverzekering willen afsluiten
(https://www.diks.nl/autoverzekering/afsluiten/) dat het slim is om hun autoverzekering af te sluiten
op naam van hun ouders. Dit kan inderdaad schelen in premie. Al wordt er bij het afsluiten van een
verzekering wel gevraagd wie de regelmatige bestuurder is. Als een van de ouders aangeeft dat dit
één van hun kinderen is, dan baseert de verzekeraar de premie daarop. Hierdoor betaalt u alsnog
een hogere premie. Wanneer de ouders verzwijgen dat hun kind de regelmatige bestuurder is, kan
dit ernstige gevolgen hebben. In dit geval wordt er namelijk verzekeringsfraude gepleegd omdat er
onjuiste gegevens zijn verstrekt aan de verzekeraar.
Let er wel op dat de auto dan ook op naam staat van een van de ouders. De autoverzekering moet
namelijk altijd op naam staan van de eigenaar van de auto of diens partner.

Onze sponsoren