Medezeggenschapraad

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een nieuw orgaan opgericht binnen SV Contact. Deze zal gevuld worden met oud-bestuursleden die het bestuur der SV Contact willen ondersteunen met hun kennis en inzichten bij het maken van grote beslissingen en daarnaast zal de MR indien nodig kleinere taken uit handen nemen van het bestuur.

De MR zal nauw betrokken zijn bij het maken van grotere beslissingen en zal dichter op het bestuur staan dan de al bestaande Adviesraad. Hoewel het bestuur uiteindelijk het laatste woord heeft, kunnen zij de input en raadgeving van de MR goed gebruiken. 

De MR zal door het bestuur worden meegenomen in de stand van zaken en zal de kans krijgen om inzichten te delen die van belang zijn bij het maken van beslissingen. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit een maandelijkse vergadering, contact houden via Whatsapp en e-mail en de notulen van de bestuursvergaderingen lezen om up to date te blijven. Daarnaast zou het voor kunnen komen dat de MR wordt gevraagd om kleine taken uit handen te nemen van het bestuur.


De Medezeggenschapsraad 2019-2020 bestaat uit de volgende oud-bestuursleden:

Agnes Jansen               Secretaris 2018-2019

Annemijn Henkes          Commissaris Onderwijs 2018-2019

Loes Rijntjes                  Commissaris Intern 2017-2018

Teuntje van der Horst    Voorzitter 2017-2018 

Onze sponsoren