Over SV Contact

Studievereniging Contact is de universitaire vereniging voor alle studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen in Utrecht. De vereniging is opgericht in het studiejaar 2000/2001 door elf studenten die het belangrijk vonden dat de studenten een plek hadden om bijeen te komen buiten de colleges. Anno 2020 telt de vereniging ongeveer 650 leden. Ieder jaar stromen ongeveer honderd eerstejaars in bij de vereniging.

Het belangrijkste credo dat het doel van de vereniging en het functioneren van het bestuur werd in 2001 notarieel vastgelegd. Deze luidt:

“Het behartigen van de belangen van studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en leden van SV Contact in het bijzonder.”

De oprichters maakten het eerste beleidsplan om de vereniging concreet uit te werken. Vanaf dat moment werd het traditie om op papier vast te leggen waar het bestuur zich mee wilt bezig houden per studiejaar. Want wat is nu exact de functie en de doelstelling van SV Contact? Zij stelden dat SV Contact het schakelpunt is tussen CIW-studenten, de universiteit en de relevante buitenwereld. De vereniging is het sociaal Contactpunt voor CIW-studenten onderling maar ook naar de buitenwereld toe (bedrijfsleven, andere studieverenigingen; de relevante buitenwereld). Vastgelegd werd dat de vereniging een plek zou zijn voor cohesie, waar studenten boeken met korting kunnen kopen, waar studenten terecht kunnen voor problemen met hun studie en vooral dat het studenten ondersteunt in de weg naar hun carrière. 

Op 24 oktober 2000 werd het eerste feest uit naam van de vereniging georganiseerd en werden de plannen voor de studievereniging aan de medestudenten uit de doeken gedaan. De plannen werden door de eerste lichting CIW-ers bijzonder goed ontvangen. Deze dag is daarna de officiële oprichtingsdatum van SV Contact geworden. Dat wil niet zeggen dat SV Contact haar verjaardag viert op die dag. SV Contact is namelijk op 3 april 2001 een officiële vereniging geworden.

De elf oprichters uit dat jaar waren: Ron Bos, Simon de Coninck, Jorn van der Ent, Roy Heuwer, Robert Hoogendoorn, Talitha Koek, Linda Kumeling, Marloes Ottenbros, Maaike Taris, Mark Topper en Dirk-Jan Zom.
Daaruit is het eerste bestuur ontstaan:
1e bestuur:

Roy Heuwer – voorzitter
Ron Bos – secretaris
Robert Hoogendoorn – penningmeester
Talitha Koek – lid
Mark Topper – lid

Alle leden uit het eerste bestuur zijn tot erelid van de vereniging benoemd. Later zijn aan dat lijstje ereleden overigens Joost Bloemendal en Jeroen Steeman toegevoegd wegens “Bijzondere verrichtingen voor de vereniging”. In 2005 werden aan dat lijstje Marnix van de Veen en Marcella Rot toegevoegd en in 2006 Karsten Veerman. In 2012 werd Yannick van Altena als erelid benoemd en in 2016 kreeg ook Floris Koster deze titel.

Inmiddels is SV Contact uitgegroeid tot een ‘volwassen’ vereniging en zijn er verschillende commissies opgericht die de het sociale oogpunt van de vereniging benadrukken en de mogelijkheden bieden voor de CIW-studenten om elkaar buiten de universiteit om te ontmoeten, zoals de Introductiecommissie, Activiteitencommissie, Feestcommissie, Educatiecommissie en de Buitenlandsereiscommissie.

Onze sponsoren