Privacy protocol

Privacy protocol

Bij inschrijving voor SV Contact worden leden geacht bepaalde persoonsgegevens door te geven. Met oog op de wet AVG die 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn wij als vereniging verplicht om onze leden inzage te geven in de gegevens die de vereniging van ze bewaart en wat daarmee gebeurt. Studievereniging Contact is een vereniging met als doel “het behartigen van de belangen van studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en leden van de Studievereniging Contact in het bijzonder” (bron: statuten, artikel 4). In het onderstaande document staat een extra toelichting over wat wij als vereniging met de persoonsgegevens doen. 

Privacy Protocol

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Privacy_Protocol.pdf 246.6 kB

Onze sponsoren