Adviesraad

Adviesraad


De Adviesraad is een adviserend orgaan dat bestaat uit zowel oud-bestuursleden als actieve leden. De Adviesraad is geen commissie die activiteiten organiseert, het is een actieve groep leden die bijeengeroepen zal worden door de voorzitter van het bestuur om de actuele gang van zaken binnen de vereniging te bespreken. 

 

De adviesraad 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:

Grace Elscot

Maas Greijn

Maxime Albers

Sebastiaan Hester

Simonette Zimmerman

Onze sponsoren