Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie bestaat, net als voorgaande jaren, uit de vorige twee penningmeesters. In het jaar 2018-2019 zijn dit:

Sabine Vandermeersch   Penningmeester 18-19

Iris de Vette                     Penningmeester 17-18


Onze sponsoren