Ledeninput

Voorwaarden ledeninput

Super leuk dat je een bijdrage wil leveren aan de vereniging!

Sinds collegejaar 2020-2021 hebben wij een nieuwe benamening voor het 'ledeninitiatief' namelijk de 'ledeninput'! Wat betekent dit? De ledeninput is erg breed. Het woord input betekent ‘wat een bijdrage levert aan iets’. Voorheen kon je input geven door een ledeninitiatief in te dienen om zelf een activiteit te organiseren of je kon leuke ideeën achterlaten in de ideeënbox. Om de drempel te verlagen en verwarring te voorkomen hebben wij hier nu een overkoepelende term aan gegeven. De term 'ledeninput' is een term die je zo breed kan maken als je zelf wil. Wij brengen dit terug naar drie opties:

1) Activiteit - je kan een bijdrage leveren door een activiteit te organiseren voor je mede-Contacters
2) Idee - je kan een bijdrage leveren door een idee of meerdere ideeën te verzinnen die de vereniging zouden kunnen verbeteren
3) Mening - je kan een bijdrage leveren door je mening met ons te delen, zodat wij feedback vanuit de vereniging kunnen krijgen

Alle input is welkom. Wil jij graag iets leuks organiseren? Heb jij een leuk idee? Of wil jij graag feedback geven? Stuur het in! Wij vinden het namelijk belangrijk dat de leden hun ideeën en meningen met ons kunnen delen en eventueel met ons in de praktijk kunnen brengen. Voor de ouderejaars die nog bekend zijn me de 'ideeënbox' aan de deur van de Contactkamer: deze zal uiteraard blijven hangen, maar zal vanwege de huidige situatie niet gebruikt worden. Alle input zal met het bestuur en onze Adviesraad besproken worden. 

We wensen je heel veel plezier met het uitwerken van je input! 


Onze sponsoren