Peercoach UU

Peercoach Communicatie- en Informatiewetenschappen 2023-2024


Wat verwachten wij van jou?
Komend studiejaar willen we de nieuwe studenten graag extra goed ondersteunen met behulp van peercoaches in het eerste semester. Als coach begeleid je een groep van ongeveer 25 1e-jaars
studenten waarmee je in het eerste semester regelmatig contact hebt in groepsbijeenkomsten en op individueel niveau.
Als peercoach speel jij een belangrijke rol in de binding die de nieuwe studenten hebben met de opleiding en daarmee in het plezier en succes dat zij ervaren in het studeren.

Daarin heb je een aantal doelen en taken:
• Eerstejaars studenten ondersteunen in de overgang van middelbare school/HBO/een andere universiteit naar Communicatie- en Informatiewetenschappen op de Universiteit van Utrecht en bij de internationale studenten de overgang van studeren in het buitenland naar studeren in Nederland.


Doel is een open en inclusieve cultuur te creëren voor alle 1e -jaars studenten, waarin zij zich verbonden voelen met de opleiding en met elkaar. Als peercoach ben jij het eerste informele aanspreekpunt en een bekend gezicht in de menigte;
• Bijdragen aan het welzijn van de nieuwe studenten, zodat ze zich welkom en ondersteund
voelen, zowel op sociaal als academisch vlak;
• Begeleiden bij studievaardigheden zoals plannen, lezen, schrijven en studeren;
• Signaleren van persoonlijke omstandigheden en studenten naar de juiste plek/persoon/aanbod verwijzen.
Het resultaat van jouw inzet is dat 1e -jaars studenten:

• zich verbonden voelen met verschillende aspecten van hun opleiding en het academische leven aan de UU;
• zich inzetten voor hun studie en voor de academische gemeenschap;
• een laagdrempelige, veilige en benaderbare plek hebben om vragen te stellen en wanneer nodig weten hoe contact te leggen met andere professionals met persoonlijke of studie gerelateerde problemen.
Wees je ervan bewust dat je gedurende het hele eerste semester een belangrijke schakel bent in de begeleiding van de 1e -jaars studenten! Gemiddeld gezien kan je uitgaan van een tijdsinvestering van ongeveer twee uur per week. Dit kan echter verschillen per week maar in totaal kan je uitgaan van 45 uur in het eerste semester. Je krijgt voor deze uren betaald als studentassistent.


Wat bieden wij jou?
Hoe het programma er gedurende het jaar uit gaat zien en hoe je de contactmomenten met jouw groep inricht vind je in grote lijnen terug in het handboek voor peercoaches. Natuurlijk kan je altijd je eigen draai geven aan de bijeenkomsten op een manier die bij jou past!
Je ontvangt het handboek voorafgaand aan een eerste kennismakingsbijeenkomst (20 juni 2023, 15.15-16.15 uur op Drift 23, 103). Aan de start van het studiejaar krijg je een training waarin je samen met je mede peercoaches goed wordt voorbereid op je taak aankomend studiejaar.
Voorafgaand aan elke training bereid je (onderdelen van) de volgende bijeenkomst voor zodat we daarmee aan de slag kunnen tijdens de training zelf. Gedurende het semester zijn er nog een tweetal trainingen en een evaluatiemeeting met alle peercoaches en de tutor/studieadviseur/trainers van Wellbeing Humanities zodat je goed bent voorbereid op de meetings met je studenten, van elkaar kan leren en je ondersteund voelt door de opleiding.


Als peercoach krijgt je de kans je samen met studiegenoten te ontwikkelen in het begeleiden van (groepen) mensen. Dit is niet alleen een fantastische ervaring voor jouzelf maar staat ook nog eens mooi op je CV!


Contact
• Als je vragen hebt, mail dan naar Anique Scheerder (a.j.scheerder@uu.nl) en/of Charlotte van Hooijdonk (c.m.j.vanhooijdonk@uu.nl).
• Om je aan te melden als peercoach vragen we je om voor 13 juni een mail te sturen naar Charlotte van Hooijdonk (c.m.j.vanhooijdonk@uu.nl).

Licht in deze e-mail toe waarom je peercoach zou willen worden en noem minimaal 1 concreet punt wat jij als peercoach aan 1e
jaars studenten zou willen meegeven.

Onze sponsoren