Bestuur 2009-2010

Op 21 april 2009 is er een nieuw bestuur aangetreden. Dit is alweer het negende bestuur van SV Contact. Wij als bestuur ’09-’10 willen ons graag aan jullie voorstellen

Rixt Herklots – Voorzitter
Judith Aerts – Secretaris
Marjolein Lode – Penningmeester
Herman van den Berg – PR-Commissaris

Dit bestuur zal, in tegenstelling tot voorgaande besturen, anderhalf jaar zitten. Dit omdat de wissel is verplaatst van april naar september. Voor de komende anderhalf jaar hebben wij uiteraard een hoop vooruitstrevende plannen. Zo willen wij, in navolging van het beleid van onze voorgangers, ervoor zorgen dat de draaiboeken van de verschillende commissies op orde komen. We willen de studievereniging verder moderniseren en optimaliseren. Ook willen wij de gelegde externe contacten verzilveren door zoveel mogelijk overal aanwezig te zijn. Verder willen wij het contact tussen de studenten en de universiteit vergemakkelijken. Uiteraard hebben wij hiernaast nog vele andere punten die wij dit jaar zullen nastreven. Voor een uitgebreide beschrijving van onze plannen kun je bij ons altijd ons beleidsplan opvragen.

Het credo van het nieuwe bestuur is: leren communiceren. Je bent nooit uitgeleerd, zeker niet op het gebied van communiceren waar toch veel dingen door de jaren heen blijven veranderen. Wij willen van onze bestuursperiode zelf zoveel mogelijk opsteken, maar ook op vele uiteenlopende wijze de studenten van CIW helpen. Verder is er natuurlijk nog veel verder te filosoferen over dit thema.

Wij zijn, zoals eerder genoemd, het negende bestuur. Dit betekent dat er een lustrum zit aan te komen. We zullen ons dan ook zo langzamerhand gaan oriënteren op dit aankomende lustrum. Zo zal er een lustrumcommissie opgericht gaan worden door onze PR-Commissaris. Deze commissie zal zich gaan buigen over de mogelijkheden voor een mooie lustrumweek, zoals een feest, sponsoring en andere activiteiten.

Het bestuur vergadert elke week (voorlopig op woensdagavond) op de bestuurskamer op KNG 20. Daarnaast is het bestuur altijd te bereiken op de koffie-uurtjes op woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 en dagelijks tijdens de zolderdiensten van 11:00 tot 15:00. Uiteraard kun je met vragen ook naar ons mailen op: bestuur@svcontact.nl.

Groetjes van Rixt, Judith, Marjolein, en Herman!

Bestuur_9.png

Onze sponsoren